Merjünk változtatni!

A Levegő Munkacsoport helyi/regionális civil szervezeteket vagy informális csoportokat keres partnereknek a következő 30 hónapban megvalósítandó Merjünk változtatni! elnevezésű, új típusú civil szervezeti hálózat létrehozásához.

A projekt célja egy újszerű hálózati működés létrehozása és fenntartható működtetése. Húsz különböző  profilú civil szervezetet választunk ki az egészségvédő, nagycsaládos, sport, fogyatékkal élőkkel foglalkozó és környezetvédő körből. A résztvevők a projekt során megtanulnak szélesebb körben együttműködni, tervezni, az eredményeket kommunikálni, forrást szerezni a stratégiájukban megfogalmazott feladatokhoz. Képesek lesznek használni a legújabb infokommunikációs eszközöket, melyek segítségével eredményeik lényegesen nagyobb körben hasznosulnak majd.

A civil szektor nem működhet elszigetelten a gazdasági élet szereplőitől, ezért a menedzseri önkéntes program keretében minden csatlakozó szervezethez célunk egy a gazdasági életben sikeres közép- vagy felsővezető mentort kapcsolni, aki látásmódjával, kapcsolataival, elkötelezettségével segíti a szervezeteket.

A fejlesztés során a következő témakörökben szervezünk képzéseket, illetveműhelymunkákat: nonprofit jog, törvényes működés segítése, könyvelés, pénzügyi nyilvántartás, pályázatkezelés, ingyenes programok használata, rendezvényszervezés, lobbi, kommunikáció, érdekérvényesítés, önkéntesszervezés, támogatásszervezés.

Milyen szervezeteket keresünk?

A projektbe bevont civil szervezetek (egyesületek) az alábbi ismérvekkel rendelkeznek:

  • Tevékenységi kör: sport, fogyatékkal élő emberekkel foglalkozó, környezetvédelmi, nagycsaládos, egészségvédő szervezetek.
  • Működés helyszíne: Budapest és annak maximum 70 km-es vonzáskörzete.
  • Tagság: legalább 20 fő magánszemély tag.
  • Demokratikus működés megléte. A résztvevő szervezeteknek figyelemmel kell lenniük a demokratikus értékekre, mint a jó kormányzás, az átláthatóság, a női esélyegyenlőség, a nyitott és befogadó társadalom, illetve a kulturális sokszínűség.
  • Igény a szervezeti problémák megoldására, a stratégiai gondolkodásra.

A bevonni kívánt szervezeteknél a fent leírt területi és tevékenységi jellemzőknél fontosabb, hogy a jelentkezők vállalják a hosszabb távú elköteleződést (legalább 30 hónap), a közös értékek mentén történő munkát, valamint a rendszeres programokon és találkozókon való aktív részvételt. Előnyt jelent, ha képesek valamilyen szempontból gazdagítani az együttműködésben résztvevőket (speciális tudás, lelkesedés, kapcsolati tőke).

Időtartam: 2013. október – 2016. február