A második világháború és a szlovákiai magyarok

Szakmai konferencia a Fórum Kisebbségkutató Intézet szervezésében

Az első bécsi döntés által Magyarországhoz visszacsatolt terület második világháború alatti sorsa, az itt élők szerepe a háborúban meglehetősen feltáratlan része a szlovákiai és a magyarországi történettudománynak. Az egyik fél azért nem foglalkozik vele, mert ez a terület Magyarországhoz tartozott, a másik fél pedig azért nem, mert később újra Szlovákia részét képezte. Az áldozatok, a háborús hősök, hadifoglyok, leventék sorsa minden települést és szinte minden családot érintettek a visszacsatolt területeken. A kutatásunk ezt próbálja felmérni dokumentumok, az elbeszélt történelem anyagaira, fényképekre, a korabeli sajtóra és más forrásokra alapozva. Ennek a munkának a nyitókonferenciájára kerül sor Somorján.
Helyszín: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Park utca 4., Somorja
Időpont: 2013. október 17.,  10.30–15.00 óra

 10.30 Bevezető előadás: Simon Attila: Háború – front – hátország    
10.50 Valahol Oroszországban Moderátor: Bukovszky László
B. Stenge Csaba: A magyar casus belli a második világháborúban: Kassa bombázása 1941. június 26-án
Szabó Péter: Don-kanyar 1942–1943. Különös tekintettel a felvidéki honvédalakulatok keleti hadszíntéri részvételére
Kőrös Zoltán: “Első kézből: felvidéki honvédek, leventék, hadifoglyok a (második világ)háborúról.”
Vita
12.10   Ebéd
13.00 Felvidéki harcok, emlékhelyek, emlékezés 
Moderátor: Simon Attila
Žákovič László: A Garam menti hadimúzeum bemutatása
Illésfalvi Péter: A magyar hegyicsapatok harcai a jelenlegi Szlovákia területén 1944–45-ben
Bukovszky László: A hadműveleti kiürítés következményei a visszacsatolt Dél-Felvidéken
L. Juhász Ilona: Emlékezés, emlékeztetés, politikai és háborús propaganda (A második világháború emlékjelei Dél-Szlovákiában)
Vita
15.00 Zárszó