Országnagy diagnózisok

_ma_small„(…)Môžeme byť radi, že na Slovensku žijú Maďari. Väčšina mojej rodiny ovláda maďarčinu, ktorá je, mimochodom, omnoho ľubozvučnejšia, bohatšia a hravejšia než slovenčina. Aj samotné meno Balko má maďarské korene. Dovolím si tvrdiť, že podobne ako minimálne polovica (teraz už) poslovenčených priezvisk. Dokonca, väčšina náhrobných kameňov na starých cintorínoch po celom Slovenku nesie maďarské mená. Stačí sa pozrieť na maďarskú kultúru, kinematografiu, divadlo, tradície či mestskú architektúru a aj tomu slepému nacionalistovi musí byť jasné, kto sa môže od koho učiť. Ale tam, kde je strach z vlastnej malosti, tam je aj hnev. A hnev, ktorý bude zakaždým robiť z Nemcov nacistov, z Pilátových detí Kristových vrahov a z Maďarov fúzatých barbarov túžiacich po našej zemi, nosíme my, Slováci, pripnutý na tej írečitej ubolenej hrudi ako dôkaz vlastnej hlúposti, zakrpatenosti a neschopnosti žiť v modernej otvorenej spoločnosti. Preto nie Maďar, ale Slovák je diagnóza, ktorú vyliečia jedine elektrošoky a kompletná dejinná lobotómia.

Koniec koncov, môj starký vždy hovorí, že sprostý Maďar je ako sprostý Slovák. Ani prvému, ani druhému nevysvetlíš, že keď zožerie pálivú papriku, bude ho to štípať dvakrát.”

 Peter W. Balko teljes írása ITT.