A DUNART.com3 nemzetközi művésztelep programjai

Sok szeretettel várunk mindenkit a DUNART.com3 nemzetközi művésztelep programjaira és megnyitójára. A programok helyszíne: Somorjai református templom, Temető utca 16., 931 01 Somorja, Szlovákia

2013. 8. 19-én, 19:00-tól Reshat AMETI (MK) Sergej ANDREEVSKI (MK)
festőművészek önálló kiállítása a VMK Prohászka István termében, Szél u. 8., Somorja
Megnyitja: GYENES Gábor (SK) grafikusművész
Közreműködik: NÉMETH Imre (SK) előadóművész 
A kiállítás szeptember 1-ig látható. 

2013. 8. 23-án, 19:00-tól
SZALAY Zoltán író, az Irodalmi Szemle főszerkesztője
SZÁZ Pál író, az Irodalmi Szemle szerkesztője
„Weöres Sándor-est az Irodalmi Szemlével” című irodalmi estje
Helyszín: Somorjai református templom

2013. 8. 25-én, 19:00-tól a művésztelep kiállításának megnyitója

„TRANSZVÍZIÓ”/„TRANSVÍZIA”

A művésztelep alkotói:
Reshat AMETI (MK) prof. festőművész 
Sergej ANDREEVSKI (MK) festőművész 
BOROSI Gábor (HU) zenész 
BLAHÓ Borbála (HU) grafikusművész
Stanislav BUBÁN (SK) prof. festőművész
Klemen BRUN (SLO) festőművész
Dick ROBERTS (USA) festőművész
GYENES Gábor (SK) grafikusművész
MAJOROS Áron Zsolt (HU) szobrászművész 
MAYER Éva (SK) képzőművész 
NÉMETH Marcell (HU) szobrászművész
Andrej PAVLIČ (SL) festőművész 
PÉZMAN ANDREA (SK) grafikusművész 
SZŐKE Erika (SK) képzőművész
SZTOJÁNOVITS Andrea (HU) médiaművész, vj
TOLNAY Imre (HU) grafikusművész
Pavol TRUBEN (SK) grafikusművész 
Gayle TUSTIN (USA) kerámiaművész 

 Somorjai református templom
Megnyitja: SZEGEDY-MASZÁK Zsuzsanna (HU) művészettörténész

Közreműködnek:
MAYER JÓZSEF gordon előadóművész
CSALLÓ zenekar / folklórna skupina CSALLÓ
SZTOJÁNOVITS Andrea vj, médiaművész, BOROSI Gábor zenés: CRYSTALSEALS LIVE ACT

A művésztelepen készült szponzor képekből befolyó összeget egy súlyosan beteg gyermek kezelésére ajánljuk fel. A kiállítás október 31-ig látható. 

A „DUNART.com” nemzetközi szimpózium harmadik alkalommal kerül megrendezésre, Somorja városában. Elnevezése a Duna és a kommunikáció szavak rövidítéséből ered. A szimpózium célja olyan kapcsolatok
létrehozása, melyek szorgalmazzák a hazai és külföldi művészek találkozását, egymásra találását, együtt gondolkodását a tolerancia jegyében. Így a határok és korlátok megszűnnek alkotók és a közönség között, a művészeti műfajok által és között. A rendezvény lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a társadalmi problémák, identitással kapcsolatos kulturális kérdések egy szélesebb, kreatív közös alkotás során kerüljenek megvitatásra. A szimpózium további célja Somorja város és a Dunart.com képzőművészeti gyűjtemények megalapítása és gyarapítása volt, a kortárs művészek alkotásainak gyűjtése, a hagyományos megfogalmazásokon túl az újszerű médiumok alkalmazásáig, műfaji megkötés nélkül. Ezért a három év folyamán céltudatosan hívjuk meg a magyarországi és határontúli magyar művészeket, illetve más külföldi ország szakmailag elismert alkotóit. A művésztelep célja a kapcsolatteremtés a művésztársadalom tehetséges hazai és külföldi, már szakmailag elismert és feltörekvő fiatal képzőművészei között. A művésztelep célja szerint évről évre különböző korosztályokból állítja össze a résztvevők csoportját, mellyel a közvetlen vagy közvetett egymásra hatás, egymás munkamódszerének, gondolkodásának megfigyelése által, új szellemi közösséget kíván teremteni.

A „DUNART.com3” szimpózium harmadik találkozójának tematikája:

„TRANSZVÍZIÓ”
Fontos számunkra, hogy a művészek munkájuk által interaktívan bekapcsolódjanak Somorja város életébe, kommunikáljanak a közösséggel. Éppen ezért az idei művésztelep tematikája kapcsolódik a középkori
somorjai református templom épületének és szellemiségének újragondolásához, újrafogalmazásához. Valamint egyéni művészeti felfogásban a földi és az égi szféra kapcsolatának vizuális ábrázolásához.

“Világunkban nincs nagyobb kihívás, mint újraértelmezni a múlt szakrális látványvilágát. Köztudott, hogy a somorjai református templom freskói elsősorban nem esztétikai szempontok miatt kerültek az épület falaira. Sokkal inkább voltak hivatottak vezetni a középkori ember hitét, amely egyértelműen arra volt utalva, hogy a látvány által kerüljön közelebb Istenhez, a mennyei lényekhez – ahhoz a világhoz, ami e világon túli, tehát TRANSCENDENS. Napjainkra ezek az ábrázolások – elsősorban a református hit és világnézet biblikus alapjai miatt – pusztán esztétikai szereppel bírnak, ám ennek ellenére magukon hordozzák a középkori társadalom hitbéli szemszögét. Ennek köszönhetően egyszerre hordoznak felbecsülhetetlen eszmei és anyagi értéket, és egyszerre bírnak áhítatos súllyal korunk számára. Áldott teher, amit kötelességünk óvni, megfejteni, és 2013-ban a Dunart.com képzőművészeti szimpózium célul tűzte maga elé, hogy értő szándékkal érinti meg a somorjai református templom freskódíszeit. Hiszen az általuk hordozott üzenetet módunkban áll újragondolni, újrafogalmazni – aktualizálni, és a tervezett alkotások által egy transzcendens időkaput nyitni a mennyei szféra, a középkor és jelen világunk között.” (írta GYÖRGY András somorjai református lelkész a művésztelep koncepciójához)

A művésztelep szervezője és kurátora MAYER Éva (SK) Munkácsy-díjas képzőművész
e-mail: dunart.com@gmail.com, Tel.: +421 907 215 024, +36 30 261 6307

Társszervezők:
Somorja Város 
Somorjai Református Egyházközség

A művésztelep védnökei:
DOLÁN György (SK) festőművész
SOMORJAI KISS Tibor (HU/SK) Munkácsy-díjas grafikusművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora

A művésztelep és kiállításának létrejöttét támogatták:
Somorja Város
Nemzeti Kulturális Alap, www.nka.hu
Somorjai Református Egyházközség, LIVINGART Creative Center, Somorjai Egyházközség családjai, Bucsuházy István, Domonkos Lívia, Czira Mária, Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Somorja, Czucz pekáreň, Faragó Zoltán és cs., Hanusz Edit és cs., Hertel Mária és cs., Hideghéthy György és cs., Katona András és cs., Pajor Péter, Korchaník Ján és Ilon, Mayer József és cs., Mayer Zoltán és családja, Mészáros Csilla és csá, Špalek Terézia, Valacsay István és Šoltész Anna, Szlovákiai Magyar Interaktív Televízió, Duna TV, Pátria Rádió, Paraméter, Felvidék.ma