PC: A magyar történelem legérdekesebb asszonyai

Pozsonyi Casino: Pártpolitika a két világháború közötti Csehszlovákiában. Vendégelőadó Jobbágy István történész. Bemutatja a két világháború közötti Csehszlovákia pártstruktúráját és választási rendszerét.