Cs. Gyimesi Éva (1945–2011)

75 éve született Cs. Gyimesi Éva nyelvész, irodalomtörténész professzor, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Tanszékének volt tanszékvezetője, Pulitzer-díjas publicista.

Tanulmányait szülővárosában, Kolozsvárott végezte, 1968-ban magyar nyelv- és irodalom szakon szerzett diplomát. Nyelvművelő és stílusvizsgáló tanulmányait, jegyzeteit rendszeresen közölték a lapok, köztük a Korunk, A Hét, az Utunk, a Látóhatár.

Első önálló kötetében, a Mindennapi nyelvünk (1975) címűben a nyelvműveléssel foglalkozott, a Találkozás az egyszerivel című kötete (1978) a monografikus elemzéseket önálló líraelméleti felismerésekkel tette teljesebbé. Előszóval és jegyzetekkel látta el a romániai magyar költők Múlt, jövő mezsgyéjén című antológiáját (1980). Cs. Gyimesi Éva indexre tett könyvei, akárcsak számos kortársáé, csak 1989 után jelenhettek meg. Különösen fontos munkái közé számítanak a Teremtett világ című irodalomelméleti kötetén kívül a transzilvanizmusról szóló tanulmányai.

Nagy visszhangot váltott ki a Szem a láncban: bevezetés a szekusdossziék hermeneutikájába című könyve, amelyben az egykori Securitate által megfigyelt professzor saját megfigyelési dossziéjának eredeti szövegét közli személyes kommentárokkal tarkítva.

Publicisztikai munkásságáért 2005-ben megkapta a Joseph Pulitzer-emlékdíjat, kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje polgári fokozatával 1996-ban, a szegedi József Attila Tudományegyetem díszdoktora volt 1995. október 3. óta, elismerték a Pro Cultura Hungarica-díjjal is.

 

Kapcsolódó:

Havelék is tiltakoznak

Búcsú a Babeş–Bolyaitól (4.)

Forradalom alulról – Kolozsváron

„Elemien fontos, hogy a Szekuritáté és az erdélyi értelmiség kapcsolata téma legyen”

„NOS KINEK A FORRADALMA?” – ROMÁNIA, 1990