Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye Lelkészei Hedvig mellett

 A ma délelőtt Kassán tartott lelkészértekezleten a következő nyilatkozatot fogadták el:

„Mi, az Abaúj-tornai Református Egyházmegye Lelkészei, támogatjuk a 2014. április 30-án rendezett tüntetést Malina Hedvig mellett. Bár személyesen a távolság miatt 
nem tudunk jelen lenni, a törvényességre és igazságosságra hivatkozva állunk azok sorába, akik a tüntetésen jelen vannak.
»Ó, Isten, add törvényeidet a királynak és igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen a nyomorultakat!« (Zsolt 72,1-2)“