Lezárult a „Határokon átnyúló digitális információáramlás a pozsonyi régióban” projekt

Cezhraničný digitálny tok informácií pre občanov v Bratislavskom regióne * Határokon átnyúló digitális információáramlás a pozsonyi régióban * Cross Border Digital information Flow for Citizens in the Bratislava Region

 

Az informatizáció szerepében napjainkban már senki sem kételkedik, hiszen mindannyian tudjuk, milyen mértékben segíti a nemzetgazdaság fejlődését, hogy az informatizáció fejlesztésére költött összegek a kereskedelem  fejlődése és a GDP emelkedésének formájában gyorsan megtérülnek,  s hogy nagyban hozzájárulnak komfortérzetünk emeléséhez.

Miközben térségünk államai között általában folyamatosan javuló kapcsolatról beszélhetünk, megtapasztalhattuk, hogy időről-időre mégis komoly feszültségek gerjednek közöttünk. A kölcsönös megértést nehezíti, hogy nem ismerjük egymás kultúráját, történelmét. A 21. század elején ez a jelenség szinte tragikus. Nemzeti érdekeinket egymást segítve sokkal hatékonyabban tudjuk szolgálni, mintha egymás ellen fordulunk. Az Európai Unión belül pedig létérdekünk, hogy a közép-európai térség kis országai egymást támogatva vívják ki az erkölcsi és anyagi támogatást, mert szülőföldünk számára csak az előnyös, ha a térségünket mások is szeretik, ha nyitottak vagyunk más nemzetek értékeinek felismerésére és tiszteletére, ha elutasítunk minden gyűlölködést, ha készek vagyunk a szomszéd népek történelmének, kultúrájának, nyelvének megismerésére. Amennyiben az országhatár menti térségek lakói képesek ilyen magatartást tanúsítani, máris megtettük az első lépést javuló közérzetünkért, az idegenforgalom, a turizmus fellendítéséért, a regionális különbségek felszámolásáért és az új munkahelyek teremtéséért.

Ezek az alapgondolatok inspiráltak bennünket, amikor a Pozsonypüspöki (Bratislava-Podunajské Biskupice) Városrész Helyi Hivatala mellett működő Határokon Átnyúló Együttműködési és Vállalkozásfejlesztési Központunk (rövidítve CIIC) bekapcsolódott a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Program 2007-2013 keretében meghirdetett pályázat írásába.  A Határokon átnyúló digitális információáramlás a pozsonyi régióban című projektünk a határ menti régiók együttműködésének és egymáshoz való közelítésének az elősegítése céljából íródott, s elnyerte a strukturális alapok tetszését és támogatását.

Projektünk megírását két év intenzív szociológiai kutatás előzte meg, melynek eredményei a Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén című 432 oldalas könyvben, illetve az Agglonet című 30 oldalas kiadványban láttak napvilágot. Ezeket az ismereteteket értékeltük és beépítettük a projektünkbe. Az államhatárok megnyitása után sok szlovák települt át a romantikus Szigetközbe Magyarországra, noha egyáltalán nem beszélnek magyarul. A Pozsony vonzáskörzetéhez tartozó Csallóköz magyar lakosai ugyan beszélnek szlovákul, de őslakosokként egyre gyakrabban megfogalmazzák az anyanyelvük használatához való jogukat. A fent említett kutatómunka bebizonyította, hogy mindkét félnek szüksége van az anyanyelven kapott információkhoz, ám más-más jellegű tájékoztatást igényelnek. Pozsonypüspöki és Dunakiliti polgármesterei, PhDr. Ožvaldová Alžbeta illetve Szokoli Sándor felismerve a projekt gyakorlati hasznát, vállalták a kivitelezéssel járó többletmunkát és a költségek megelőlegezését, így nekivághattunk a nem kevés munkát igénylő megvalósításnak.

Nagy kihívás és feladat volt számunkra ez a pályázati felhívás, mert minden kérvényt, dokumentumot és a folyamatos adminisztrációt angol nyelven kellett végeznünk, amit a közérthetőség kedvéért aztán át kellett ültetnünk szlovák, illetve magyar nyelvre is. Projektünket 2011. február 28-án adtuk le, de a végső támogatási szerződések aláírására csak 2012 augusztusában került sor. Ez a lassított folyamat nem töltött el bennünket örömmel, mégsem adtuk fel, mert tudtuk, szükség van az általunk kigondolt adatbázisokra, melyek a határ menti régiók lakosainak anyanyelvükön nyújtanak információkat a jogi rendeletek, formanyomtatványok, közérdekű felhívások, turisztikai látványosságok, az egészségügyi ellátás, vásárlási lehetőségek stb. szintjén. Elképzelésünk lényege az volt, hogy praktikus és a lakosok számára szükséges információkkal szolgáljuk régiónk lakosait.

Munkánk során végig ügyeltünk arra, hogy szigorúan betartsuk a törvény diktálta feltételeket, a közbeszerzési előírásokat, szakemberekkel gyűjtettük össze a jogi előírásokat, formanyomtatványokat, amiket aztán feltettünk a web-oldalakra. A http://info-flow.hu/  és http://info-flow.sk/ oldalak zárókonferenciánk idején már  elérhetőek. Reményeink szerint a jövőben fejleszthetőek, bővíthetőek lesznek s hasznosan szolgálják majd nemcsak a projektben részt vett önkormányzatok, Dunakiliti, Mosonmagyaróvár, Rajka, Halászi, Pozsonypüspöki, Somorja, Vajka lakosait, hanem a tágabb régiókat is.

Célunk tehát egy magyar—szlovák, szlovák—magyar  adatbázis kialakítása volt, s mivel informatizációs projektről van szó, a projekt keretében helyi hivatalunk elektronikaállományát egy modern számítógéppel, diaprojektorral, laptoppal, vetítővászonnal, színes nyomdával, sokszorosítóval és fényképezőgéppel is gyarapíthattuk. A magyar féllel folytatott 12 hónap közös munka mindkét felet az elégedettség érzetével töltötte el, ami jó feltétele a további együttműködésnek.

BA-Pozsonypüspöki, 2013. okt. 6.

Csanaky Eleonóra, a projekt koordinátora