XXIII. Farkasdi Őszi Vásár és emlékműavatás

XXIII. Farkasdi Őszi Vásár és emlékműavatás Farkasd település első írásos említésének 900. évfordulója alkalmából. 

2013. október 5. szombat:
09.00–17.00   Helytörténeti kiállítás a település első írásos említésének 900. évfordulója alkalmából, a közösségi házban


09.00–17.00   Zenés képtárlat a községi hivatal házasságkötő termében
08.00–14.00    Halászléfőző verseny az Öreg-Vág – partján
10.00–10.30    Ünnepi felvonulás mazsorettekkel
10.30–11.30    A vásár ünnepélyes megnyitója a helyi piactéren
A helyi óvodák és alapiskolák műsora
10.00–13.00    Szüreti felvonulás
12.00–17.30    Gyermekprogramok
13.00–17.00    Gyermekkuckó, kézművesek bemutatója
14.30–16.30   Ifjúsági labdarúgó mérkőzés
17.00–20.00    Bajnoki asztalitenisz mérkőzés, III. liga – az alapiskola tornatermében
18.00 –19.30   Szórakozóest – Varga Krisztián és zenekara
20.00–21.00    Matyi és a Hegedűs koncert
21.00–04.00    Retro party a kultúrházban

2013. október 6. vasárnap
10.00 Ökomenikus istentisztelet a római katolikus templomban
11.00 Emlékműavatás Farkasd település első írásos említésének 900. évfordulója alkalmából
1. Iván Gyula polgármester köszöntője
2. Miroslav Kusý professzor, politológus ünnepi beszéde
3. Vadkerty Katalin, történészprofesszor ünnepi beszéde
4. Bába Iván Magyarország Külügyminisztériuma közigazgatási államtitkárának az emlékműavatás védnökének ünnepi beszéde
5. Barcs Józsefné Csizmadia Margit beszéde a Farkasdról kitelepítettek és deportáltak nevében
6. A komáromi Concordia vegyeskar, a helyi nyugdíjasklub énekkara, az alapiskolák, valamint a helyi Csemadok mellett működő Ifjúsági klub ünnepi műsora
7. Koszorúzás az új emlékműnél, valamint az I. és a II. világháború áldozatainak emlékműveinél
13.30-17.00 Helytörténeti kiállítás a település első írásos említésének 900. évfordulója alkalmából, a közösségi házban
13.30-17.00 Képtárlat a községi hivatal házasságkötő termében
17.00-18.00 A FREE SONGS együttes előadása
18.00-19.00 Felvidéki Páva Gála – a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny felvidéki résztvevőinek fellépése
20.00-21.00 A Back II Black együttes élő koncertje

Kerek, 900. évfordulóhoz érkezett településünk az idén, 2013-ban. Farkasd történelme írásbeli források alapján a 12. század elejétől követhető, ugyanis az első fennmaradt oklevelet, amelyben Farkasd neve – Forcas formában – megtalálható, 1113-ban írták. Bátran állíthatjuk, hogy ez a Forcas név alatti település már korábban, legkésőbb a 11. században létezett, mivel 1113-ban, az oklevél írásának idejében már ismert volt, és mint „villa“, vagyis falu, település szerepel. Az oklevél a Szlovákia területén őrzött második legrégibb fennmaradt oklevél, a „Zobori apátság alapító oklevele“ név alatt ismert a szakirodalomban. A Forcas, később Farkasd név valószínüleg a Farkas személynévből keletkezett. Ez a személynév az etimológusok szerint a farkas állatnévre vezethető vissza. A Vágfarkasd elnevezés a 19. század végén keletkezett. A hivatalos névhasználatban a Vág előnév a falunak a több hasonló nevű Farkasd településtől való megkülönböztetésére szolgált, mivel a történelmi Magyarországon több Farkasd nevű lakott település is volt.

Az évforduló alkalmából, és eleink iránti tiszteletünk jeléül egy szép emlékművet, egy életfát állítunk fel a falu közepén, az egészségügyi központ előtti parkban, szemben az út másik oldalán álló 1. és 2. világháború áldozatai tiszteletére állított emlékművekkel. Az emlékművet Lipcsey György, Munkácsy-díjas szobrászművész készíti. A szobor maga egy gránitból készülő kb. három méter magas életfa lesz. Az életfán feltüntetjük Farkasd (1949-től Vlčany) történelmének fontos történelmi fordulópontjait, az első írásos emléktől, 1113-tól, a jelenkorig. Rajta lesznek  a kitelepítés és a deportálás évszámai is. Tetején a magyar királyi koronát jelképező szimbólum lesz, mely ezer évig összefogta a Kárpát medence magyarságát és valamennyi itt élő népét, tehát a velünk együttélő szlovákokat is. Ezt az emlékművet nagyon fontos, gyökereinket és történelmünket igazoló szimbólumnak is szánjuk, amely egyben emlékhelyül is szolgálhat a Farkasdról elszármazottaknak, a deportáltaknak, az erőszakkal elhurcoltaknak, a kommunizmus és fasizmus áldozatainak. Fontos szimbóluma lesz, nemcsak nekünk farkasdiaknak, de oly sok vihart megért mátyusföldi településeknek is, kiket a 20. században annyiszor meghurcoltak, megkérdőjelezve magyarságukat, ittlétüket. Az elszakított nemzetrészek közül, talán a felvidéki magyarság lelkiállapota a legrosszabb. Egy ilyen emlékműállítás szellemi megújulásunk és egyben jövőbe vetett hitünk megerősödését szolgálhatná. Másrészt egyfajta kapocsként is beszélhetünk róla, hirdethetné a magyar-szlovák megbékélést, a közös múltat, mely ezer évig összekötött bennünket. Az emlékmű – életfa felállításának a gondolata a rendszerváltás után fogalmazódott meg a helyi önkormányzati képviselők fejében. Pénzhiányra hivatkozva eddig nem került sor a megvalósításra. Ez a mostani 900. évforduló egy igazán jó alkalom az emlékezésre, egy méltó emlékmű felállítására. Az emlékmű leleplezését 2013. október 6-ára tervezzük, a Farkasdi Őszi Vásár második napján, egy méltóságteljes ünnep keretében. Az ünnepségre hazavárjuk a Farkasdról kitelepítetteket, akik még élnek, és azok utódait. Meghívjuk a testvértelepülések küldöttségeit, a mátyusföldi települések polgármestereit.

Iván Gyula, Farkasd Község polgármestere

 

 

2013. október 6. vasárnap

 

10.00               Ökomenikus istentisztelet a római katolikus templomban

11.00               Emlékműavatás Farkasd település első írásos említésének 900.       

  évfordulója alkalmából

                        1. Iván Gyula polgármester köszöntője

                        2. Miroslav Kusý professzor, politológus ünnepi beszéde

                        3. Vadkerty Katalin, történészprofesszor ünnepi beszéde

                        4. Bába Iván Magyarország Külügyminisztériuma közigazgatási államtitkárának az                                                    emlékműavatás védnökének ünnepi beszéde

                        5. Barcs Józsefné Csizmadia Margit beszéde a Farkasdról kitelepítettek és deportáltak nevében

                        6. A komáromi Concordia vegyeskar, a helyi nyugdíjasklub énekkara,  az alapiskolák                                                              valamint a helyi Csemadok mellett működő Ifjúsági klub ünnepi műsora

                        7. Koszorúzás az új emlékműnél, valamint az I. és a II. világháború áldozatainak                                         emlékműveinél

13.30-17.00    Helytörténeti kiállítás a település első írásos említésének 900. évfordulója alkalmából,                             a közösségi házban

13.30-17.00    Képtárlat a községi hivatal házasságkötő termében

17.00-18.00    A FREE SONGS együttes előadása
18.00-19.00    Felvidéki Páva Gála – a Fölszállott a páva tehetségkutató verseny felvidéki résztvevőinek fellépése

20.00-21.00    A Back II Black együttes élő koncertje