Ma este Jana Pácalovával

Jana PácalováPremiéra novej zbierky básní Jany Pácalovej VŠETKO O MOJEJ MATKE (vydavateľstvo Ars Poetica). 
Besedu s autorkou moderuje Zuzana Belková.

Jana Pácalová (1979), poetka a literárna vedkyňa, vyštudovala slovenský jazyk a literatúru, doktorát z dejín slovenskej literatúry získala na Ústave slovenskej literatúry SAV, kde pracuje ako vedecká pracovníčka. Špecializuje sa na výskum rozprávok v romantizme a klasické rozprávky z tohto obdobia autorsky spracováva pre deti. V roku 2003 debutovala básnickou zbierkou Citová výchova a v roku 2008 Rozprávky o tom, ako si zaslúžiť princeznú. Jej najnovšia zbierka básní má názov Všetko o mojej matke.