A Történelemtanárok Társulása közgyűlésének állásfoglalása

Történelemtanárok TársulásaA Történelemtanárok Társulása (Združenie maďarských učiteľov dejepisu) közgyűlésének állásfoglalása

A Történelemtanárok Társulásának 2013. február 8-án megtartott közgyűlése a következő nyilatkozatot fogadta el:

A Történelemtanárok Társulása támogat minden olyan törekvést, amely a szlovákiai közoktatás s ezen belül a történelemoktatás módszertani megújítását szolgálja. Úgy véljük, hogy a történelemtanításnak a nemzeti tradíciók áthagyományozása mellett a körülöttünk lévő világ helyes értelmezésére, a gondolatokban, véleményekben, anyanyelvben stb. megnyilvánuló különbözőségek elfogadására és tiszteletére kell nevelnie a diákokat.

Fontossága ellenére azonban a történelem oktatása mégsem kapja meg az őt megillető helyet. Ezt jelzi a történelem óraszámának indokolatlan csökkentése az alapiskolákban, s ennek jele az is, hogy iskoláinkban sok esetben megfelelő képesítéssel nem rendelkező kollégák oktatják a tantárgyat.

Mindezek mellett nyugtalanul szemléljük, hogy az oktatásügy felelősei mintha nem akarnának tudomást venni a magyar iskolákban folyó történelemoktatás gondjairól. Hiába fogalmazza meg ugyanis az állami oktatási program egyik fontos célként azt, hogy a történelemoktatásnak saját nemzete tiszteletére kell nevelnie a diákokat, ha ezt az oktatáspolitika a magyar tannyelvű iskolák diákjai számára nem teszi lehetővé, s a magyar iskolák diákjait másodrendű állampolgárként kezeli. Míg ugyanis a szlovák nemzetiségű diákok számára biztosítva vannak a megfelelő tankönyvek saját nemzetük történelmének elsajátításához, az oktatási minisztérium ugyanezt a magyar iskolák diákjaitól megtagadja. A szlovák iskolák igényei számára készülő és a magyar iskolákba tükörfordítással eljuttatott tankönyvek ugyanis teljesen alkalmatlanok arra, hogy azokból a magyar iskolák diákjai a saját nemzeti kultúrájukat és történelmüket kellő szinten megismerjék.

Ennek a nyilvánvaló diszkriminációnak a kiküszöbölésére a következőket javasoljuk:

– az új oktatási törvény ismerje el, hogy a történelemoktatás nemzeti szempontból specifikus tantárgy, s a törvény is rögzítse a magyar iskolák sajátos igényeit,

– a közoktatás minden szintjén és minden iskolatípus vonatkozásában fogadjanak el a magyar iskolák számára külön oktatási programot történelemből,

– állítsák le a szlovák történelem tankönyvek magyar fordításait, mivel azok nem megfelelőek a magyar iskolák számára,

– írjanak ki pályázatot a magyar tannyelvű iskolák történelem tankönyveinek elkészítésére,

– az oktatási minisztérium tegyen meg mindent azért, hogy a Szlovák Pedagógiai Tankönyvkiadó által 2006-ban és 2007-ben a magyar gimnáziumok számára kiadott történelem tankönyvek, amelyek minden tekintetben megfelelnek a magyar tanulók elvárásainak, ismét eljussanak az iskolákba, s a sorozat harmadik része is elkészüljön,

 – a felelős szervek minden a történelem oktatását érintő kérdésben konzultáljanak a magyar iskolákat és magyar pedagógusokat képviselő szervezetekkel.

2013. február 8., Komárom

Történelemtanárok Társulása