Literárny klub: Poviedka 2012 Asseco solutions

Poviedka 2012Vo štvrtok 23. augusta sa v KC Dunaj uskutoční jediný augustový Literárny klub. Témou bude 16. ročník prebiehajúcej literárnej súťaže POVIEDKA 2012 Asseco solutions. Zhovárať sa o nej budeme s minuloročnou víťazkou súťaže Soňou Uríkovou, finalistom Michalom Hlatkým, ktorý takisto prečíta z pripravovaného debutu s názvom Zlatý vek a viacnásobným finalistom a porotcom POVIEDKY, kontroverzným slovenským spisovateľom tureckého pôvodu, Agda Bavi Painom. Ako hudobný hosť zahrá na klavíri Danuša Čižmíková. 
Záujemcom, ktorí by sa chceli zapojiť do súťaže, pripomíname, že príspevky môžu poslať do 31.8.2012. 

Prihlášky a podmienky súťaže si môžete stiahnuť tu. (http://www.literarnyklub.sk/sutaz-poviedka/¬)

Zloženie poroty 16. ročníka: 

Ivana Dobrakovová

Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte UK. Pracuje ako prekladateľka na voľnej nohe. Je víťazkou literárnych súťaží Jašíkove Kysuce 2007 a Poviedka 2008. 
V roku 2009 knižne debutovala zbierkou poviedok Prvá smrť v rodine. V roku 2010 je vyšiel prvý román Bellevue. Žije v Turíne.

Ivana Taranenková

Vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor filozofia – slovenský jazyk a literatúra. V súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka Ústavu slovenskej literatúry SAV. Je členkou Oddelenia literatúry 19. storočia s výskumným zameraním na problematiku literatúry slovenského realizmu. Je členkou redakcie projektu Zlatý fond denníka SME. Participovala aj na kolektívnych projektoch zameraných na diela slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Venuje sa literárnej kritike. Pôsobila ako redaktorka časopisu OS, v súčasnosti je redaktorkou časopisu Romboid.

Radoslav Passia (predseda)

Vyštudoval slovenčinu a estetiku na FF PU v Prešove. Pracoval ako literárny redaktor v Slovenskom rozhlase v Košiciach (1999 – 2005), po doktorandskom štúdiu na FF UK v Prahe (2005 – 2008) nastúpil ako odborný pracovník do Ústavu slovenskej literatúry SAV. 
Venuje sa najmä súčasnej slovenskej literatúre.
Články, recenzie, preklady a pôvodnú tvorbu publikoval v časopisoch Týdeník A2, Dotyky, Kultúrny život, Literární noviny, OS – Fórum občianskej spoločnosti, Rak, Romboid, Slovenská literatúra, Tvorba a Zrkadlenie/Zrcadlení.

Harmonogram súťaže POVIEDKA 2012 Asseco solutions: 
1. Príjmanie príspevkov do 31.augusta 2012,
2. Vyhlásenie výsledkov oznámi predseda poroty v Rádiu Devín 31. októbra,
3. Odovzdávanie cien a krst zborníka 6. decembra v KC Dunaj~ v rámci posledného tohtoročného Literárneho cirkusu.
Hlavným sponzorom literárnej súťaže je spoločnosť Asseco Solutions. Partnermi súťaže sú Rádio FM, Rádio Devín, citylife.sk, denník Pravda, združenie Index a literárne časopisy RAK a ROMBOID.
Viac o súťaži POVIEDKA na: http://www.literarnyklub.sk/sutaz-poviedka/