Megjelent a Carissimi legújabb száma

A tartalomból: A gyermekkori gerincferdülés kezeléséről szól a budapesti Salus Orthopedtechnika Kft. szakembereinek írása. Hermann Szeréna szociális nővér a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő és kínzott gyermekek megmentésének szenteli életét. Vele ismerkedhetnek meg az Akik segítenek című rovatban. Folytatjuk Dunkel N. Norbert Siketek jelnyelve versus orális módszer című tanulmányának közlését. Pajor Emese gyógypedagógus a Braille-írás kialakulásának történetét vázolja fel. Közzétesszük a Gál Vera gyermekpszichológusnak az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatásával kapcsolatos vitaindító írásához érkezett újabb hozzászólásokat. Strédl Terézia köszönti a 10 éves Carissimi nonprofit alapot, beszámolunk a somorjai majálison megtartott jubileumi ünnepségről, és bemutatjuk az ott fellépő budapesti Nemadomfel együttest. Tudósítunk az értelmileg akadályozott fiatalok galántai versfesztiváljáról és az apácaszakállasi Visszhang zenés napról. Bemutatjuk a Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulást (Femit), továbbá beszámolunk a mozgáskorlátozott személyek Somorján megrendezett Navigraf Cup elnevezésű versenyéről. A Paragrafus rovatban a szociális szolgáltatások díjának radikális emeléséről és következményeiről olvashatnak, a gyógypedagógus az egyéni tanterv szerinti tanulással kapcsolatban ad tanácsot. Sztakó Zsolt egy autizmussal élő lányról szóló filmet ajánl megtekintésre. Egy kávé Mészinél a címe Médl Sándor jegyzetének. Ezúttal sem hiányzik a magyar–szlovák, szlovák–magyar szójegyzék. A kiadvány ingyenes, elektronikus változata letölthető a www.carissimi.sk honlapról. (x)