PREŠPORSKÉ VEČERY s Bratislavským okrášľovacím spolkom

Slubek ArankaAranka Slubeková v izbe… túto aj ďalšie zaujímavé fotografie budete mať možnosť vidieť už túto stredu na prednášky “Bývanie v Bratislave v 19. a 20. storočí”!

Pozsonyi Magyar Intézet, 2012. május 9., 18 órától!

“BÝVANIE V BRATISLAVE 19. a 20. STOROČÍ”. Nazretie do plánov architektov za monarchie i medzivojnového obdobia a do domácností všetkých vrstiev spoločnosti. 

Spojené s prezentáciou rovnomennej knihy. Prednáša PhDr. Viera Obuchová, CSc. (Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave)

Olvass továbbPREŠPORSKÉ VEČERY s Bratislavským okrášľovacím spolkom