Álnév és maszk az irodalomban

Nemzetközi szeminárium (VEGA 1/0021/13)
Bél Mátyás Egyetem, Humán Tudományok Kara, Hungarisztika Tanszék, C 126

2013. november 7. (csütörtök)
12.00-ig – Érkezés 
12.30 – Ebéd (Kúria)
14.00 – 14.20 Alabán Ferenc: Álnév és identitás
14.20 – 14. 40 Németh Zoltán: Ál/név/misztika (Tipizáció, alkotói pozíciók, stratégiák)
14. 40 – 15.00 Szirák Péter: Név, álnév, olvasás (Áttekintés a kortárs magyar irodalom (ál)névhasználatáról: az (ál)név politikája és esztétikája)
15. 00 – 15. 20 Ardamica Zorán: Álnév és műfordítás

Olvass továbbÁlnév és maszk az irodalomban

2014 – Pósa Lajos emlékév

Pósa Lajos Emlékbizottság alakult

2014-ben emlékezünk meg „Az Én Újságom” c. gyermeklap alapító szerkesztőjeként íróbarátaival új anyanyelvi kúltúrát teremtő Pósa Lajos halálának 100. évfordulójáról. A centenáriumi év célja költőnk életművének minél teljesebb körű megismertetése a magyar irodalmat, kultúrát szerető közönséggel.
Az emlékév lehetőséget kínál arra, hogy az évfordulóhoz csatlakozó intézmények bemutassák a népi-nemzeti irodalmi irányzat jeles képviselőjének munkásságát, életpályáját, amelynek számos részlete ismeretlen az olvasók előtt.
Annak érdekében, hogy a jövő évi megemlékezések méltón hirdessék jóindulatú szándékunkat: szervező és koordináló társaságot hoztunk létre, amely „Pósa Lajos Emlékbizottság” néven fog tevékenykedni.

Olvass tovább2014 – Pósa Lajos emlékév