A szülők túlnyomó többségét nem érdekli más, mint a képzelt ,,teljesítmény”

„A szlovákiai magyar iskolák többsége magyar önképet sugároz. Ez szűkebben azt jelenti, hogy a magyar nyelv, kultúra, szokások, ünnepek stb. határozzák meg őket, tágabban pedig azt, hogy a pedagógusok, a tanulók és a szüleik szocializációs közege túlnyomóan magyar. Mindezzel azonban ki is merül a szlovákiai magyar iskolák magyar kulturális átörökítő szerepe. 
Három területet tudok megjelölni, ahol a szlovákiai magyar általános és középiskolák kulturális átörökítő szerepe megbicsaklik, nem működik, illetve ahol lépéseket lehetne vagy kellene tenni. Véleményem szerint mindegyik terület a mai világ egyik legnagyobb kihívásával, a korszerűséggel és az állandó megújulással van kapcsolatban. ”
Vajda Barnabás, a Selye János Egyetem Tanárképző Karának adjunktusa válaszol a Bumm által a magyar kultúra és közművelődés szlovákiai helyzetéről indított ankét kérdéseire.

Nem csak ők a nemzet

„A legveszedelmesebb méreg az, amikor leszármazási, vérségi alapon akarják meghatározni, hogy ki tartozik az adott politikai-területi egységhez, a nemzethez – ez ma tetten érhető a magyar jobboldalon. A mai Magyarországon elenyésző azok aránya, akiknek ősei Árpáddal jöttek az országba. Nem csak ők a nemzet.”
Sebestyén István érdekes interjúja Komoróczy Géza történészprofesszorral 2012-ben a Kalligram kiadásában megjelent kötete kapcsán. Dombi Gábor interjúja a szerzővel.