Országnagy diagnózisok

_ma_small„(…)Môžeme byť radi, že na Slovensku žijú Maďari. Väčšina mojej rodiny ovláda maďarčinu, ktorá je, mimochodom, omnoho ľubozvučnejšia, bohatšia a hravejšia než slovenčina. Aj samotné meno Balko má maďarské korene. Dovolím si tvrdiť, že podobne ako minimálne polovica (teraz už) poslovenčených priezvisk. Dokonca, väčšina náhrobných kameňov na starých cintorínoch po celom Slovenku nesie maďarské mená. Stačí sa pozrieť na

Olvass továbbOrszágnagy diagnózisok