A magyar irodalom fordítóinak

A MAGYAR KÖNYV ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET A MAGYAR IRODALOM FORDÍTÓI SZÁMÁRA 2010. Cél: a fordítók elismerésre méltó munkájának ösztönzése és a külföldi kiadók figyelmének felkeltése magyar irodalmi művek iránt.
BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2010. március 1.

Az alábbiakra lehet pályázni:
I. Fordításminta készítésének támogatása
Pályázni lehet egy, az adott nyelvre még le nem fordított magyar irodalmi műből készülő kb. 20-25 oldalnyi fordításminta elkészítésére.
A díjazás: 200 és 500 EUR közötti összeg
A pályázatra beadandó: a fordító szakmai önéletrajza, a fordítandó könyvről a célnyelven írt lektori jelentés és 2-3 oldalnyi próbafordítás a magyar eredetivel együtt.
A 3-4 oldalas lektori jelentés részei: a szerző bemutatása (legfeljebb 1 oldal), a mű tartalmi leírása és érvelés az adott nyelven való kiadás mellett.
Egy fordító több tervvel is pályázhat.
II/A. Fordítás készítése
Pályázni lehet egy, a fordító által kedvelt és fontosnak tartott magyar mű lefordítására, vagyis a fordítás (az adott ország helyi fordítói díjának megfelelő) hozzávetőleges költségére (oldalanként 8-20 EUR között, 1800 leütés/oldal).
Olyan fordító pályázhat, akinek már legalább egy, magyarból készült műfordítása megjelent az adott nyelven. A lefordítandó könyvre kötött könyvkiadói szerződés nem szükséges.
A honorált terjedelem maximuma: 200 oldal
A pályázatra beadandó: szakmai önéletrajz, az eddig lefordított könyv(ek) 1-1 példánya lehetőség szerint (kritikai visszajelzés mellékletével), a lefordítandó könyv rövid bemutatása az adott nyelven és érvelés a fordítás fontossága mellett, valamint 5-6 oldalnyi fordításminta.
II/B A műfordítói munka támogatása – ösztöndíj
Ide olyan fordítók pályázatát várjuk, akiknek már legalább két, magyarból készült műfordításuk megjelent az adott nyelven. Jelenleg is rendelkeznek könyvkiadói szerződéssel egy magyar mű lefordítására, de a mű terjedelme vagy a fordítás nehézsége miatt további anyagi támogatásra van szükségük, hogy a munkát nyugodt körülmények között, a lehető legjobb színvonalon tudják elvégezni.
Az ösztöndíj összege havi 500 és 800 EUR között változhat, a kuratórium döntése szerint 2–4 hónapra adható.
A pályázatra beadandó: szakmai önéletrajz, a könyv bemutatása, kiadói szerződés másolata.
Mindkét pályázat beadási határideje: 2010. március 1.
A pályázatokhoz a mellékelt adatlap is csatolandó, kitöltve.
Eredményhirdetés: 2010. április vége.
A pályázaton nyertes munkák leadásának végső határideje, illetve az ösztöndíj igénybevételének utolsó hónapja: 2010. augusztus 31.
Beadás csak postán: Magyar Könyv Alapítvány 1146 Budapest, Hermina út 57. címre
Felvilágosítás e-mailben: dora.karolyi@t-online.hu
Web: http://www.konyvalapitvany.hu/