L. Juhász Ilona: Neveitek e márványlapon…

A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjának 2010-ben megjelent kiadványa az  első és második világháború emlékjeleiről.
A kötet az első és második világháborús áldozatok emlékének megörökítését dolgozza fel Dél-Szlovákia magyarlakta vidékeinek vonatkozásában, képanyaggal és az emlékjelek avató ünnepségeiről szóló korabeli sajtóbeszámolókkal kiegészítve. 

TARTALOM:
1. Bevezetés

2. Kutatástörténet

3. A háborúk jelei a politikai események tükrében
3.1. Az első világháború (1914-1918)
3.1.1. A nemzeti áldozatkészség szobrai
3.1.2. Királyszobrok és királyábrázolások a háborús emlékeken
3.1.3. Hősök ligete, Hősök kertje, Hősök parkja
3.1.4. Emlékkutak: Hősök kútja, Béke kútja
3.1.5. Képzőművészet és háború (harctéri festészet)

“L. Juhász Ilona: Neveitek e márványlapon…” bővebben