Az Isztambuli Egyezmény magyar szövege

nők elleni erőszakAz Európa Tanács 2011-ben elfogadott Isztambuli Egyezménye a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását célozza. Magyarország 2014 márciusában aláírta, de még nem ratifikálta (nem iktatta törvénybe) az Egyezményt. A ratifikálás elengedhetetlen, ezzel válik jogilag is kötelezővé az Egyezmény. Az Egyezmény elfogadásától számítva már közel 5 év, Magyarország aláírásától számítva pedig 2 év eltelt. Eközben a ratifikálás előkészítése a témában aktív, az áldozatok valóságát és a nemzetközi jó gyakorlatot is ismerő nőjogi szervezetek nélkül zajlik. “Az Isztambuli Egyezmény magyar szövege” bővebben

Egy ház, ahol asszonynak nincs helye?

Az ANIMA TÁRSASÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA

saechsischer-talargrA Lettországi Evangélikus Egyház zsinati küldötteinek több mint háromnegyed része arra szavazott, hogy töröljék el egyházukban a nők ordinációját.

Lettországban először 1975-ben engedélyezték nők lelkésszé szentelését, akkor a kicsiny ország még a nagy Szovjetunió része volt. De a vallási közösség konzervatív vezetője, Janis Vanags 1993-ban érsekké való megválasztása óta nem ordinált nőket. A női lelkészszentelés megtiltását most alkotmányba is foglalták. Vanags érsek azzal érvel, hogy Pál apostol a Korithusi levélben elutasítja a nők ordinációját azzal, hogy az asszonyoknak hallgatniuk kell a gyülekezetben. A teológus úgy gondolja, hogy a liberális protestáns gondolkodásnak nincsen helye autoriter rendszerében.

Társaságunk határozottan tiltakozik a nők kivívott jogainak ilyetén megnyirbálása ellen, és felszólítja a Lettországi Evangélikus Egyházat a határozat visszavonására. 

2003. szeptember 20-án a lettek népszavazással az Európai Unióhoz történő csatlakozás mellett döntöttek, ami 2004. május 1-jén be is következett. Lettország a NATO-nak is tagja, 2004. március 29. óta. 2014. január 1-től az eurózóna 18. tagja.

Mint a demokrácia útjára lépett államnak, be kéne tartania, sőt folyamatosan erősítenie az emberi, köztük a női jogok kiszélesítésének folyamatait. Ez a visszarendeződési tendencia, amely a posztkommunista térségben az utóbbi években egyre erőteljesebben jelentkezik különféle szélsőséges megnyilvánulások következményeként és kíséretében, mélységes aggodalomra ad okot az európai nemzetek közösségének jövőjét illetően.

Ezért kérünk minden demokratikus erőt, határozottan lépjenek fel ezen tendenciák további terjedése ellen!