Átadták a Gyulai Várszínház nívódíjait

A Gyulai Várszínház 2018-as nívódíjait október 18-án adták át a Nemzeti Színházban, a Székely János Napok programsorozata keretében, a Caligula
helytartója című előadás előtt.

Elek Tibor a Gyulai Várszínház igazgatója röviden beszélt a színház idei öt
bemutatójáról a három nagyszínházi (Caligula helytartója, Rosencrantz és
Guildenstern halott, Búbocska) és a két kamaratermi (Én és a világ, Dózsa)
előadásáról. Hangsúlyozta, hogy mind az öt nyári előadásuk tovább játszása
biztosított, s közülük hármat, most a Székely János Napok keretében a budapesti közönség is megtekinthetett. Ezután Gyula város alpolgármesterével, Kónya Istvánnal közösen átadták az idei nívódíjakat.
Béres László rendezőnek a Sík Ferenc-díjat: Venczel Péter – Orbán János
Dénes: Búbocska című ördögmusicalének kiemelkedő színvonalú
megrendezéséért.
Szász János rendezőnek a Havasi István-díjat: Székely János Caligula
helytartója című drámája kiemelkedő színvonalú, a Gyulai Várat alkotó módon bejátszó megrendezéséért.
Tege Antal színművésznek, rendezőnek az Őze Lajos-díjat: Tom Stoppard:
Rosencrantz és Guildenstern halott című darabja bemutatójában nyújtott
kiemelkedő színművészi teljesítményéért és a Shakespeare Fesztivál idején
diákszínjátszók által háromszor előadott utcaszínházi produkció
megrendezéséért.

A három díjazott – Béres László, Tege Antal, Szász János

A Gyulai Várszínház nívódíjainak átadása

Kónya István alpolgármester Béres Lászlónak átadja a Sík Ferenc-díjat. A háttérben Elek Tibor. jpg

LEHULL NEVEDRŐL A HACSEK, AVAGY A KULTÚRSOKK LÁTLELETEI

Haklik Norbert írása Irena Brežná A hálátlan idegen című regényéről

Elkerülhetetlenül Márai Halotti beszédének sokszor idézett sorát – „A csákány koppan és lehull nevedről az ékezet“ – juttatja a magyar olvasó eszébe a Svájcban élő, németül alkotó szlovák írónő, Irena Brežná A hálátlan idegen című regényének felütése. A regénykezdő jelenetben ugyanis svájci hivatalnokok csákánycsapásai tüntetnek el mindent, ami a főszereplő nevét szlovákká tette: „A laktanyában egy beszédhibás százados hallgatott ki bennünket. Raccsolt, nem tudta kimondani rendesen a ž, ľ, ť, dž, ň és a cirkumflexes ô hangot. Helytelenül ejtette ki a nevünket, szinte magamra sem ismertem. Felírta egy formanyomtatványra, és megfosztotta minden díszes szárnyacskától és háztetőtől.. Ez az írás az Olvasat – Irodalom és irodalom oldaláról lett kimásolva.

A teljes szöveg itt olvasható.