Sándor Anna nyelvész díja

A Magyar Tudományos Akadémia 181. Közgyűlése keretében kerül sor az Arany János-díjak átadására május 2-án. Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díjban részesült Sándor Anna nyelvész, aki által – áll az indoklásban – a nyitrai Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék nagyszerű tudományos, oktatási és emberi közösséggé érett az elmúlt években, meghatározó tényező lett a szlovákiai felsőoktatásban, továbbá az egyetemes és a kisebbségi magyar tudományban és kultúrában. (MTA, ú)

A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi rendes Közgyűlésén az Akadémia elnöke két külhoni magyar kutatónak Arany János-érmet, egynek pedig Fiatal Kutatói Díjat adományozott. Az Arany János-díjat a felvidéki Sándor Anna nyelvész és az erdélyi Biró Domonkos vehette át a Külső Tagok Fórumán.

Pálinkás József a kulturális nemzet összetartásának fontosságára hívta fel a figyelmet, és köszönetet mondott a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnökének az áldozatos munkáért.
– A nemzet nem állapot, hanem feladat – fogalmazta meg a határon túli magyarsággal kapcsolatos érzéseit az Akadémia elnöke a Külső Tagok Fórumán. Pálinkás József köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a kulturális nemzethez tartozásnak táblák, határok vagy kerítések nem lehetnek az akadályai. Szavaiból kiderült, vállalni kell a kulturális nemzet és összetartozás feladatát, minden nap dolgozni kell érte, Debrecentől Szabadkán át, New Yorkig mindenütt, ahol a magyar nemzethez tartozók élnek. A feladat sok apró részből tevődik össze, ezek közé sorolható az áldozatos szervező munka is, amelyről a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke tett tanúbizonyságot – emelte ki Görömbei András munkáját az Akadémia elnöke. – Nem ismertem olyan embert, aki nála nagyobb szeretettel, odafigyeléssel munkálkodott volna ezen az ügyön – mondta Pálinkás József, köszönetét kifejezve az odaadásért. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy az Akadémiai törvény 2009-es módosítása az MTA közfeladatává tette a kulturális nemzet tagjaival való kapcsolattartást. Az elnök gondolatai zárásaként átnyújtotta Görömbei Andrásnak az elnöki bizottság 2006-2011-es tevékenységét bemutató Nemzeti Önismeret című kötetet, amely a Közgyűléshez kapcsolódóan jelent meg.
Az Akadémia elnöke ezt követően Arany János-díjakat és Arany János-érmeket adott át Biró Domokosnak, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kara oktatójának és Sándor Annának, a nyitrai Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék kutatójának és oktatójának. Fiatal Kutatói Díjat vehetett át Pósa Mihály, az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kara Gyógyszerészeti Tanszékének docense. Halász Albert szlovéniai külső köztestületi tag és Hámos László, a Magyar Emberi Jogok Alapítványának elnöke Arany János-érmet vehetett át.
– Kutatásaim a nyelvhez kötődnek, s köztudott, hogy a nyelv sok egyéb funkcióján kívül a nemzet és egy-egy közösség azonosítását is ellátja. Kisebbségi helyzetben a nemzeti hovatartozás kifejezése mellett a közösség megmaradásának is a leghatékonyabb eszköze. Ebből kiindulva tudományos tevékenységemet nemcsak az objektív nyelvi tények feltárására irányítom, hanem a különböző nyelvi adatok mögött meghúzódó társadalmi, lélektani és egyéb összefüggéseket is kutatom, mert a kisebbségeket érintő dolgokra csakis az okokat feltárva lehet megoldást találni, s csakis ezáltal válhat a nyelvészet hasznos tudománnyá. Ez az elismerés újabb erőt és lendületet ad a tudományos munkához, s megerősít abban a hitemben, hogy nyelvészeti munkásságom mind az egyetemes magyar, mind pedig a szlovákiai magyar tudományosság szempontjából hasznos és értékmentő. Az Arany János-díj növeli a nyitrai magyar tanszék tudományos tevékenységének ismertségét és elismertségét, sőt az egész szlovákiai magyar tudományosságnak és közösségnek is a hasznára válik – összegzett a Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díjban megosztva részesülő Sándor Anna, aki által a nyitrai Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék nagyszerű tudományos, oktatási és emberi közösséggé érett az elmúlt években, meghatározó tényező lett a szlovákiai felsőoktatásban, az egyetemes és a kisebbségi magyar tudományban és kultúrában.
Megszólalt a többi díjazott is, majd a Külső Tagok Fórumának résztvevői vita keretében mondták el a közösséget érintő észrevételeiket, problémáikat. (FelvidékMa)

Szerző: Haraszti Mária

Az ANIMA Társaság alapítója és elnöke