Három kutatónkat is kitüntetett az MTA

Négy külföldi magyar tudós vehette át, 2010. május 4-én a Magyar Tudományos Akadémián, az MTA külső tagjainak fórumán az idei Arany János-díjakat, hat külhoni magyar kutatót pedig Arany János-éremmel ismertek el.

Az elismeréseket Pálinkás József, az MTA elnöke adta át, aki köszöntőjében az Akadémiának a kultúrnemzeti összetartozást erősítő szerepét emelte ki. „A Magyar Tudományos Akadémia az egész nemzet Akadémiájaként jött létre, nincs ez ma sem másképp” – fogalmazott Pálinkás József, hozzátéve, hogy “tudományban is együvé tartozunk”. Ezt az összetartozást jeleníti meg az MTA külső tagságának intézménye, amelyet külföldön élő, nem magyar állampolgárságú, de magát magyarnak valló tudósok nyerhetnek el.
Az Arany János-díjat évente három kategóriában ítélik oda: a tudományos életműért járó díjat az idén Vadkerty Katalin (Szlovákia), a történettudományok doktora érdemelte ki, aki „munkásságával, különösen pedig a szlovákiai magyarság második világháború utáni jogfosztásának feldolgozásával nemcsak a szlovákiai, hanem az egész Kárpát-medencei magyar történetírás egyik legmaradandóbb teljesítményét hozta létre”.
Vincze Máriát, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Közgazdászprofesszorát a „kiemelkedő tudományos teljesítmény” kategóriájában díjazták. Mint a laudáció hangsúlyozza, „Vincze Mária az erdélyi tudományos közélet meghatározó szereplője. Szerepe az erdélyi magyar közgazdaság-tudomány fejlesztésében, valamint a magyar és az erdélyi közgazdaság-tudomány oktatási és kutatási kapcsolatainak építésében kiemelkedő.”
Guzsvány Valéria kutatóvegyészt, az Újvidéki Egyetem docensét a „fiatal kutatói díj” kategóriában ismerték el azért, mert „szakmai munkáján túl eredményesen járul hozzá a vajdasági kutatói utánpótlás bemutatkozásához, a magyar tudományos szaknyelv fejlesztéséhez”.
Szintén fiatal kutatói díj kategóriában tüntették ki Hegyi Géza történészt, fizikust, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézetének kutatóját, aki „igen fiatal kora ellenére komoly szaktudományos eredményeket mondhat magáénak, teljesítményét máris jegyzi az erdélyi és a nemzetközi tudományosság”.
Arany János-éremmel tüntették ki Káich Katalint (Szerbia), Lépine-Szily Alinkát (Brazília), Szabómihály Gizellát (Szlovákia), Szkála Károlyt (Horvátország), Vančoné Kremmer Ildikót (Szlovákia) és Várhelyi Csabát (Románia).

Szerző: Haraszti Mária

Az ANIMA Társaság alapítója és elnöke