Potulky po nekonečnej krajine krásnej literatúry

Diskusný stôl venovaný literárnemu prekladu v slovensko-maďarskom kontexte – 10. marec Budapešť
Kancelárie pre viacjazyčnosť Generálneho riaditeľstva EK pre preklad v Budapešti a Bratislave v spolupráci so Zastúpeniami EK v Maďarsku a na Slovensku organizujú spoločný diskusný stôl venovaný literárnemu prekladu v slovensko-maďarskom kontexte.

Olvass továbbPotulky po nekonečnej krajine krásnej literatúry